תמונות

אלישע לוי וקטן, המאמן דרוך לקראת מכבי (עמית מצפה)