תמונות

מוראד מגמאדוב. לקח חלק באימון (עומרי תבור)