תמונות

מיכל פיירמן, ספה גובה כרית צילום: מיכל הרדוף רז