תמונות

דוואל, גורדון ורנדל לא עוצרים את סניד (אלעד ירקון)