תמונות

דג אבנון מעושן ארסי הגיע לחופי ישראל צילום: איטניטשר