תמונות

מתרגש בשביל הצעירים. גרשון (איגוד הכדורסל)