תמונות

היא עוד תשוב. דורי (עודד קרני, מנהלת הליגה)