תמונות

מימר. ינסה להתחזק במגן עד סגירת החלון (יוסי שקל)