תמונות

כיבוש החרמון צילום: מתוך הסרט למות או לכבוש את ההר