תמונות

ברביעי, הם שוב בסמי עופר. שחקני ב"ש (יוסי שקל)