תמונות

האופציה על איינבינדר תמומש? (צילום: דני מרון)