תמונות

רב"ט יובל דיין צילום: שיר מלך, עיתון "במחנה"