תמונות

לקח לו זמן להחליט את מי להזמין. גוטמן (אלן שיבר)