תמונות

מייק חכים שוערה של האורחת, צפוי להיות אחד מהאנשים העסוקים בטרנר הע