תמונות

אז הוא יאמן קבוצה שתשחק בלאומית? שייע פייגנבוים