תמונות

הביתה בלוזית, מטבח מבט מלמעלה צילום: הגר דופלט