תמונות

דוח, אופניים, שוטר צילום: עזרי עמרם, חדשות 2