תמונות

בדרך להפוך עוד קבוצה לאימפריה. הידינק (GETTYIMAGES)