תמונות

"מבין את ירושלים, אבל בטוח שאני לא פצוע". קיצ'ן