תמונות

והיו גם כמה נקודות אור, כמובן (gettyimages)