תמונות

פארגו. היחיד בצהוב לקלוע שלשה (שרון קביליו)