תמונות

שוויינשטייגר ונוייר, יחייכו גם בברזיל? (GETTYIMAGES)