תמונות

מרגיש שהוא צריך לקבל תפקיד משמעותי יותר בקבוצה. רייט