תמונות

השחקנים עם קורצקי, למרות ההדחה מהגביע (צפריר אביוב)