תמונות

אפרון ופלג-רובינשטיין. עוד אחד לאוסף (ברני ארדוב, וואלה)