תמונות

מסופר נני הוא לא יתחמק- יוסי לומד לעשות כביסה19249