תמונות

השחקנים שלו נפלו מהרגליים. גרינברג (אלן שיבר)