תמונות

עדיין חולם על הגביע השני שלו. סקולארי (getyimages)