תמונות

מתרגשים לקראת הכניסה ל"סמי עופר" (אלן שיבר)