תמונות

מעיין הולכת לאורך הים ועוברת צילום: עדי רם