תמונות

שלום אחרון, ומרגש במיוחד. בקהאם (gettyimages)