תמונות

תמיר פור מול מריאנו קפוארלה בקרב גובה (יניב גונן)