תמונות

כדיר, בלו ואליהו מקיפים את ברנייאני (שי לוי)