תמונות

אבנר טוויטו ועוזי שעיה בבית הדין (יניב גונן)