תמונות

חוזר לסגל אחרי זמן רב. פריצה (צילום: אלן שיבר)