תמונות

משומר ובוקולי, הכרטיס לאירופה התרחק (אלן שיבר)