תמונות

Cindy and Barb's Wedding, Boston, MA, 1986 צילום: Sage Sohier 2014