תמונות

אמבולנס מחוץ לבניין ביטוח לאומי בירושלים צילום: יוסי זילברמן