תמונות

פתיחה לא טובה של הקבוצה שלו. רועי אייזנברג (עודד קרני)