תמונות

יארח בביתו. שייע פייגנבויים (צפו בתקציר המשחק מול הפועל חיפה)