תמונות

מי יעשה צעד לכיוון אירופה? דהאן מול נחום (אריאל נובק)