תמונות

הפקה במדבר, שולחן חג 7 גובה צילום: אודי גורן