תמונות

פתחו בתיקו מול שבדיה. ואן באסטן ובלינד (gettyimages)