תמונות

מוחמד כליבאת. נתניה בהרכב התקפי (משה חרמון)