תמונות

מתקנים מזגן במעון בירושלים צילום: לשכת שר הרווחה והשירותים החברתיים- ח''כ חיים כץ