תמונות

לירון רמתי, אלון שר, מאור תיתון - החטא של אזמרלדה צילום: סיני גרפיקס