תמונות

מצא רכב שרוף בטול כרם. חשד ששימש את המחבלים לביצוע צילום: דביר חדד