תמונות

אלישע לוי. "בניגוד לב"ש, שיחקנו טוב" (עמית מצפה)