תמונות

דמיטאר מקרייב. בנתיים הוא נשאר בקבוצה (משה חרמון)