תמונות

ביטון בפעולה, נתניה לא עומדת בקצב (מגד גוזני, וואלה)